Oogdouches

Oogdouches
Heeft u een eigen bedrijf in de metaalsector of werkt u in een omgeving waar veel stofdeeltjes rond dwarrelen? In dit geval is het belangrijk dat er altijd oogspoelingen of oogdouches aanwezig zijn in de EHBO koffer. Oogspoelingen en -douches zorgen ervoor dat de beschadiging die plaats kan vinden wordt beperkt. Uw ogen zijn nu eenmaal een van de belangrijkste zintuigen.927