Gehoorbescherming

Gehoorbescherming
Lawaaidoofheid is niet te genezen. Alleen voorkomen helpt en is echt 100% afdoende! Gehoorbeschermingsmiddelen zijn er in vele verschillende uitvoeringen: Boven 80 dB(A) is een werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. De werknemer is verplicht bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.925