Persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming
Filter op merk:
Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de werknemer tegen risico's die de veiligheid of gezondheid van de werknemer bedreigen. Wanneer uit de risico-inventarisatie en –evaluatie blijkt dat er bij het werk risico's bestaan voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers moet de werkgever maatregelen nemen om deze risico's op te heffen of de gevolgen ervan voor de werknemers te beperken.924